Il n’y a vraiment rien de tel qu’un cobalt. Depuis le premier jour sur l’eau, il y a plus de 50 ans, seul un Cobalt a inspiré un sentiment d’appartenance synonyme de performance. Nous sommes, chez Leie Nautic un distributeur agréé en France.

Reconnu comme l’expert américain de la navigation de plaisance, l’engagement de Cobalt envers la performance et le luxe de référence continue d’en faire bien plus qu’un simple achat – c’est une destination. À partir du moment où vous savez que vous en voulez un jusqu’au moment où vous en avez enfin un, rien ne devrait compromettre votre objectif de vie. Juste un cobalt – trois mots prêts à définir la prochaine génération de propriétaires de bateaux.

Er gaat echt niets boven een kobalt. Sinds de eerste dag op het water, meer dan 50 jaar geleden, heeft alleen een Cobalt een gevoel van eigenaarschap geïnspireerd dat synoniem staat voor prestatie. Wij, bij Leie Nautic zijn dan ook erkend verdeler in Frankrijk. 

Erkend als Amerika’s experts op het gebied van botenbouw, blijft Cobalt’s toewijding aan normbepalende prestaties en luxe ervoor zorgen dat het veel meer is dan alleen een aankoop – het is een bestemming. Vanaf het moment dat je weet dat je er een wilt hebben tot het moment dat je er eindelijk een hebt, mag niets je levensdoel in gevaar brengen. Alleen een kobalt – drie woorden klaar om de volgende generatie booteigenaren te definiëren.

STERNDRIVE CLASS

IMAGE GALLERY

VIDEO GALLERY